Organizačný výbor a vedecký výbor - Doktorandska konferencia

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Organizačný výbor a vedecký výbor

Zloženie organizačného výboru:

JUDr. Ľuboš Dobrovič
JUDr. Terézia Hišemová
JUDr. Darina Kmecová

Zloženie vedeckého výboru:

Prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.
Prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.
Prof. h.c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.
Prof. JUDr. Ján Husár, CSc.
Prof. JUDr. Ján Klučka, CSc.
Prof. JUDr. Ján Mazák, PhD.
Prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc.
Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.
Doc. JUDr. Martina Jánošíková, PhD.
Doc. JUDr. Sergej Romža, PhD.
Doc. JUDr. Ľudmila Somorová, CSc.
Doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD.
Doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD.

Kontaktná osoba

JUDr. Ľuboš Dobrovič

Adresa organizačného výboru:

Katedra dejín štátu a práva
UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta
Kováčska 26
040 75 Košice

Slovenská republika

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky