Základné informácie - Doktorandska konferencia

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Základné informácie

Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov bude poukázať na problematiku vymožiteľnosti práva nielen z hľadiska právneho ale aj historického a politologického. V tomto zmysle sa konferencia zameria na najčastejšie problémy vymožiteľnosti práva v teoreticko-právnej oblasti, ako aj v rovine právno-aplikačnej so zreteľom na jej interdisciplinárnu charakteristiku.

Rokovací jazyk konferencie: slovenský, český, anglický
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky